Asociación Valenciana para el Síndrome de Prader-Willi

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inicio Activitas de l'associació

FESTA DE HALLOWEEN 2015 AVSPW

 

"El passat cap de setmana es va celebrar la festa d'Halloween, els nostres xics van passar el cap de setmana a Buñol amb una festa de POR. El menú del sopar va ser: DE PRIMER SANG DE VAMPIR"

 

DE SEGON ENSALADA DE TERROR "DE FETGE DE RATA PENADA"

 

 

 

"ACOMPANYADA DE DITS DE MÒMIA ACABAT D'ARRANCATS"

 

ESTÁ CLAR QUE HO HAN PASSAT  DE POR..........

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER PER A PARES DE MEDITACIÓ MINDFULNESS
 
Setembre 2015- Març 2016
 
Impartit per: Ana María Losa. Psicòloga Especialista en Clínica
www.anamarialosa.com
 
 
 
 
Basat en els  Programes de Reducción d'Estrés basat en Mindfulness de Jon Kabat-Zinn, en la “Terapia Cognitiva Basat  en Mindfulness” de Segal, Williams y Teasdale
en el Programa “Mindfulness per a la salud” de Vidyamala Burch
i en la Terapia “Centrada en la Compasión” de Paul Gilbert
 
 
 
 
 
 
Horari:
 
Un dimecres al mes de 18.00 a 19.30 durant els mesos  de setembre  a decembre de 2015 y els mesos de gener a març de 2016 (Total 7 sesions)
 
Dates previstes:
 
24 set; 29 oct; 26 nov; 17 dec de 2015
28 gener; 25 feb y 31 març de 2016
 
 
 
 
Objetius  Generals:
 
"Capacitat de concentrar l'atenció i calmar la ment  
"Capacitat de donar-se compte de tot allò que està succeint moment a moment, sense rebutjar el desagradable i sense apegar-se a l'agradable." 
"Capacitat d'activar l'afecte, l'amabilitat i l'amor compassiu" 
 
Objetius Específics:
 
"Augmentar la capacitat per a redirigir i mantindre l'atenció en el moment present" 
 
 
.Comprendre i acceptar els mecanismes de la pròpia ment pensant
 
 .Desenrotllar la capacitat per a acceptar el desagradable 
 
.Augmentar la capacitat per a detectar l'agradable
 
. Desenrotllar una consciència amable i compassiva cap a un mateix i els altres
 
 .Augmentar l'espai de llibertat per a triar respondre davant de les situacions difícils" 
 
Habilitats que anem a trevallar:
 
"Les pràctiques meditatives mindfulness inclouen tres tipus d'entrenaments dirigits a desenrotllar tres habilitats de la ment:" 
 
"Pràctiques concentrativas: consistents a enfocar la consciència en un sol objecte, la qual cosa ens ajuda a calmar i concentrar la ment. Pràctiques d'atenció plena (mindfulness) : consistents a ampliar el focus d'atenció a qualsevol objecte que sorgisca en la nostra ment, amb una atenció equànime, sense rebutjar res i sense apegar-nos a res. Pràctiques de la bondat amorosa i compassiva: consistents a cultivar una ment amorosa i compassiva cap a tots els sers. Continguts: L'atenció conscient i el cultiu del Jo compassiu Acostar-se al desagradable des del jo compassiu Acostar-se a l'agradable Incloure-ho tot La possibilitat de triar 
QUÈ ÉS MINDFULNESS?" 
 
La paraula "Mindfulness" ha sigut  traduida al español com  l'Atenció Plena o Presencia Mental. Utilitzarem  l'Atenció Plena per a referir-nos a ella.
 
"Durant els últims 30 anys, la pràctica de Mindfulness o Atenció Plena està integrant-se en la Medicina i Psicologia d'Occident. És aplicada, estudiada científicament i per això reconeguda com una manera efectiva de reduir l'estrés, augmentar l'autoconsciència, reduir els símptomes físics i psicològics associats a l'estrés i millora el benestar general." 
 
"Encara que la pràctica de Mindfulness ha sigut recentment integrada a la Medicina i Psicologia d'Occident, es tracta d'una pràctica molt antiga que s'origina fa més de 2500 anys i constituïx l'essència fonamental de les pràctiques Budistes." 
 
 
 
 
Jon Kabat-Zinn define Mindfulness com: “Prestar l'atenció de manera intencional al moment present, sense  jutjar”.
 
"Este tipus d'atenció ens permet aprendre a relacionar-nos de forma directa amb allò que està ocorrent en la nostra vida, ací i ara, en el moment present. És una forma de prendre consciència de la nostra realitat, donant-nos l'oportunitat de treballar conscientment amb el nostre estrés, dolor, malaltia, pèrdua o amb els desafiaments de la nostra vida. En contraposició, una vida en què no posem atenció, en la que ens trobem més preocupats pel que va ocórrer o pel que encara no ha ocorregut, ens conduïx al descuit, l'oblit i a l'aïllament, reaccionant de manera automàtica i desadaptativa." 
 
"L'atenció plena ens ajuda a recuperar el nostre equilibri intern, atenent de forma integral als aspectes de la persona; cos, ment i esperit. Practicant l'atenció plena desenrotllem una major capacitat de discerniment i de saviesa. La pràctica d'esta atenció obri la porta cap a noves possibilitats, ens porta a l'ací i a l'ara, ens invita a viure una vida de manera plena i en el present." 
 
Sobre la pràctica de Mindfulness per Jon Kabat-Zinn
 
Del llibre de Jon Kabat-Zinn: “Viure amb Plenitud las Crisis: Com  utilitzar la sabiduría del cos  i de la ment per  afrontar l'estrés, el dolor i la enfermetat”. 2004. Ed. Kairos. (Titulo y original: “Full Catastrophe Living“. 1990. Delacorte Press)
 
"Consistix en el procés d'observar expressament cos i ment, de permetre que les nostres experiències es vagen desplegant moment a moment i d'acceptar-les com són. No implica rebutjar les idees ni intentar fixar-les ni suprimir-les ni controlar res en absolut que no siga l'enfocament i la direcció de l'atenció. (...) L'atenció plena no implica intentar anar a cap lloc ni sentir quelcom especial, sinó que entranya el que ens permetem a nosaltres mateixos estar on ja estem, familiaritzar-nos amb les nostres pròpies experiències presents un moment després d'otro." 
 
El cultiu intencionat  de l'aceptació: veure les coses com són 
 
"La pràctica de Mindfulness no és un procés passiu. Requerix molta energia i esforç per a regular la nostra atenció i romandre genuïnament tranquils sense reaccionar. L'acceptació en este context significa veure les coses tal qual són en el present. Passem molts moments dels nostres dies negant-nos al que ja constituïx un fet i resistint-nos al. Açò genera més tensió i impedix que es produïsquen canvis positivos... Hem de poder acceptar-nos tal com som abans de que en realitat podem canviar. Per mitjà del cultiu intencionat de l'acceptació, creguem les condicions prèvies a la sanación"
 
 
 
 
¿Tots podem meditar?
 
"Sovint es confon la meditació amb la relaxació o un altre estat especial que s'ha d'aconseguir o sentir. Després d'una o dos vegades d'haver intentat i no haver sentit ni arribat a gens especial, un pensa que és un de què no poden fer-ho. Però la meditació no consistix a sentir d'una certa manera. No consistix a posar la ment en blanc o detindre el flux del pensament, si bé açò últim pot cultivar-se en forma sistemàtica i aprofundir-se amb la meditació. Sobretot, la meditació consistix a deixar la ment tal qual està, alhora que se sap quelcom sobre com està en eixe moment. No es tracta de "viajar" amb la ment, sinó de permetre que un estiga on realment està. Si un no comprén açò, pensarà que no té la capacitat física per a poder meditar. Però, estes no són més que idees i, en este cas, idees equivocades. És cert, per a seguir avant amb la meditació sí es requerix energia i compromís. Llavors, no se" 
 
 
"Els beneficis de la pràctica del mindfulness:
 
 Estar plenament en el present, en l'ací i ara
 
 Observar pensaments i sensacions desagradables tal qual són 
 
Consciència d'allò que s'està evitant 
 
Connexió amb un mateix, amb els altres i amb el món que ens rodeja
 
 Major consciència dels juís
 
Augment de la consciència de si mateix 
 
Menor reacció enfront d'experiències desagradables
 
 Menor identificació amb els pensaments (no sóc el que pense) 
 
Reconeixement del canvi constant (pensaments, emocions i sensacions que vénen i van) 
 
Major equilibre, menor reactivitat emocional
 
 Major calma i pau" 
 
 
 
 
 
 
¿Per qué és tan important cultivar l'Atenció Plena?
 
"Les pràctiques del mindfulness ens ajuden a cultivar precisament la nostra capacitat per a ser conscients de la nostra pròpia ment i així poder desidentificar-nos d'ella i accedir a un nivell més ampli de consciència de nosaltres mateixos i del món.
Pertanyem a l'espècie "Homo Sapiens Sapiens" açò significa el "homínido que sap i que sap que sabe" som sers conscients i podem ser conscients de la nostra consciència i de tots els fenòmens que en ella es produïxen. Podem observar els fenòmens mentals i deixar d'identificar-nos amb ells, aportant-nos açò una major llibertat d'elecció enfront dels nostres condicionants biològics i mentals.
El Mind and Life Institut, liderat des de 1987 pel Dalai Lamel·la i recolzat per científics i monjos de diferents tradicions contemplatives, té com a propòsit "Desarrollar camps d'investigació per a explorar els efectes basats en la contemplació sobre el cervell, la biologia i la conducta humana" ja que entenen que: "los problemes més seriosos del món es deriven de la ment dels hòmens i mujeres." (El poder curatiu de la meditació. J. Kabat-Zinn i R. Davidson, 2013) ." 
 
 
 
El mètode de la plena consciència en la respiració"
 
"Les pràctiques del mindfulness estan basades en el mètode de la Plena Consciència en la Respiració (Anapanasati Sutra) . Este mètode consistix en una sèrie d'exercicis d'entrenament mental, procedents del Budisme Tibetà, dirigits a desenrotllar la capacitat de concentrar la ment en un objecte d'atenció per a observar-ho tal com és, amb una ment equànime i amable. Esta capacitat de concentració dóna lloc a una visió profunda de la realitat, la qual ens permet accedir a pensaments, emocions i accions que no generen patiment, així com a cultivar un mitjà de vida beneficiós per a nosaltres mateixos i per a la resta de sers." 
 
 
 
 
"Les pràctiques del mindfulness estan basades en el mètode de la Plena Consciència en la Respiració (Anapanasati Sutra) . Este mètode consistix en una sèrie d'exercicis d'entrenament mental, procedents del Budisme Tibetà, dirigits a desenrotllar la capacitat de concentrar la ment en un objecte d'atenció per a observar-ho tal com és, amb una ment equànime i amable. Esta capacitat de concentració dóna lloc a una visió profunda de la realitat, la qual ens permet accedir a pensaments, emocions i accions que no generen patiment, així com a cultivar un mitjà de vida beneficiós per a nosaltres mateixos i per a la resta de sers." 
 
"Les pràctiques del mindfulness estan basades en el mètode de la Plena Consciència en la Respiració (Anapanasati Sutra) . Este mètode consistix en una sèrie "exercicis"entrenament mental, procedents del Budisme Tibetà, dirigits a desenrotllar la capacitat de concentrar la ment en un objecte "atenció per a observar-ho tal com és, amb una ment equànime i amable. Esta capacitat de concentració dóna lloc a una visió profunda de la realitat, la qual ens$ permet accedir a pensaments, emocions i accions que no generen patiment, així com a cultivar un mitjà de vida beneficis per a nosaltres mateixos i per a la resta de sers" 
 
 
"Les practiques meditatives "mindfulness" inclouen tres tipus d'entrenaments dirigits a desenrotllar tres habilitats de la ment:
 
 Pràctiques concentrativas: consistents a enfocar la consciència en un sol objecte, la qual cosa ens ajuda a calmar i concentrar la ment.
 
 Pràctiques d'atenció plena (mindfulness) : consistentes a ampliar el focus d'atenció a qualsevol objecte que sorgisca en la nostra ment, amb una atenció equànime, sense rebutjar res i sense apegar-nos a res. 
 
Pràctiques de la bondat amorosa i compassiva: consistents a cultivar una ment amorosa i compassiva cap a tots els sers." 
 
 
 
 
"LA BONDAT AMOROSA I LA COMPASSIÓ" 
 
 
"Les pràctiques de la bondat amorosa i compassiva desenrotllen l'actitud d'acceptació bàsica per a la pràctica del mindfulness i ajuden a concentrar i flexibilitzar la ment, i són el cor del mindfulness." 
 
"Les pràctiques de la bondat amorosa i compassiva desenrotllen l'actitud d'acceptació bàsica per a la pràctica del mindfulness i ajuden a concentrar i flexibilitzar la ment, i són el cor del mindfulness. 
 
Encara que aconseguim l'habilitat de concentrar la nostra ment en un objecte o encara que entrenem la nostra ment per a observar qualsevol cosa que aparega en la nostra ment sense apegar-nos i sense jutjar-ho, en algun moment nostra atenció es veurà "arrastrada" per una emoció dolorosa la intensitat de la qual ens invadirà irremeiablement durant un temps." 
 
"L'entrenament de la bondat amorosa i compassiva ens ajudarà a afrontar eixos moments en què la nostra ment s'ompli de dolor i patiment inevitable. Hi ha ocasions en què no podem canviar les circumstàncies que ens rodegen o les coses que ens succeïxen, però si podem aprendre a canviar l'actitud davant d'elles. No podem evitar el patiment inherent a la vida, però podem aprendre a estar amb el nostre patiment. Esta via d'aprenentatge té a la seua base la bondat amorosa i compassiva." 
 
 
 
Amor i Compasió  
 
"L'amor, conegut en l'idioma pali com "Metta" i en l'idioma sànscrit amb el terme "Maitri" és una ment o un estat mental l'objectiu del qual és aportar pau, alegria i felicitat als altres. L'amor és la capacitat d'aportar goig: quan amem a algú desitgem que siga feliç, per a això ens esforcem a estar atents a què és el que li fa feliç, intentem que eixe ser siga feliç i ens alegrem per la seua alegria. Per la seua banda la compassió, en sànscrit "karuna", es definix com l'amor en resposta al patiment. Lluny del significat que se li ha donat en occident a la paraula "compasión", relacionat amb la pena o la llàstima, en la psicologia budista, la compassió es definix com el desig d'alleujar el patiment de tots els sers. És una ment la finalitat de la qual és eliminar el patiment que hi ha en els altres." 
 
 
 
 
"La compassió és la capacitat d'alleujar el patiment: L'amor en resposta al patiment." 
 
 
 
 
Cóm desarrotllar les semillles de  L'amor y la compasió
 
"La ment amorosa i compassiva és inherent al ser humà, per la qual cosa podem cultivar-la perquè es desenrotlle. Tots tenim les llavors de l'amor i la compassió en nosaltres i podem desenrotllar esta font d'energia que es caracteritza per:" 
 
 
 
 
No esperar res  a canvi
No tractar d'imponer res, ni fer sofrir als altres
 
"L'essència de l'amor i la compassió és la COMPRENSIÓ dels altres de forma molt profunda. Açò ens permet desenrotllar la capacitat de reconéixer l'alegria dels altres, així com el patiment dels altres. Hem d'endinsar-nos en el seu cos, els seus sentiments i formacions mentals i experimentar els seus sentiments." 
 
"Només podem fer feliços als altres quan realment comprenem què és el que els produïx alegria. Amar significa estar "aquí i ahora"; estar present per a l'altre. Per a estar presents hem de practicar per a alliberar la ment del passat i del futur. Si estem preocupats pel futur o angoixats pel passat, no podem estar presents amb la persona amada. El cos pot estar però la ment no està." 
 
"Igualment només podem sentir un verdader sentiment de compassió quan comprenem en profunditat el patiment dels altres. Immediatament naix en nosaltres un sentiment de compassió. Compassió significa "sufrir con" l'altre. Però des d'una actitud calmada i amorosa, que veu amb claredat i desitja que l'altre estiga lliure de patiment. Sabent que no sempre està en la nostra mà acabar amb eixe patiment. Som compassius PERQUÈ hi ha patiment i no PERQUÈ acabe el patiment, ja que açò en la majoria dels casos no és quelcom que estiga en les nostres mans." 
 
 
 
"L'amor compassiu cap a nosaltres mateixos: L'autocompassió" 
 
 
"L'Autocompassió o Compassió cap a un mateix consistix a comprendre el nostre patiment en profunditat i desitjar que estiguem lliures d'eixe patiment. 
 
L'amor és la via d'eixida de tot patiment. Quan aconseguim desenrotllar un coneixement profund del patiment dels altres i del nostre propi patiment, junt amb un desig intens d'alleujar eixe patiment, es produïx el fenomen de la compassió (o de l'autocompassió quan es dirigix a uno/a mismo/a) que, lluny d'haver de veure amb la llàstima, produïx un sentiment tremendament positiu per a afrontar el dolor propi o alié." 
 
 
 
 
 
 
 
L'Autocompassió:
 
"NO SIGNIFICA Tindre una autoestima alta. Al contrari l'autocompassió es posa en marxa quan l'autoestima ens falla, quan hem comés un error, quan ens succeïx quelcom que no esperàvem o tenim una emoció dolorosa intensa. 
 
NO SIGNIFICA Tindre llàstima de nosaltres mateixos ni sentir-nos avergonyits. Consistix a reconéixer que estem patint com qualsevol ser humà i que per això mereixem tractar-nos amb amabilitat i tendresa NO SIGNIFICA Que deixarem de sentir dolor, sinó que anem a tractar-nos amb bondat i afecte" 
 
"NO SIGNIFICA Que deixarem de sentir dolor, sinó que anem a tractar-nos amb bondat i afecte
 
 L'autocompassió IMPLICA: 
 
Una profunda comprensió dels motius que han generat el nostre patiment i una visió completa de dolor que experimentem
 
 Un sincer desig d'amor compassiu; un amor que desitja profundament que estiguem lliures d'eixe patiment 
 
Cuidar d'un mateix: el nostre propi patiment mereix ser abraçat per la compassió" 
 
 
 
 
 
 
Mindfulness y Compassió són les dos ales del mateix pardal alas del 
per a poder volar, ambdós han d'estar bé sincronitzades 
 

 

 

 

1

 

 

 

Basat en els  Programes de Reducción de l'Estrés basat en Mindfulness de Jon Kabat-Zinn, en la “Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness” de Segal, Williams i Teasdale

en el Programa “Mindfulness per a  la salud” de Vidyamala Burch

i en la Terapia “Centrada en la Compassió” de Paul Gilbert

 

 
CRÓNICA DEL CAP DE SETMANA À BUNYOL
 
                Quina emoció, després del nadal, els nostres chicos/as es veien les cares. Tots van acudir puntuals a l'hora de partida. Abraços, besos i alguna que una altra queixa, pels forts abraços. Vam tindre una novetat i és que era la primera vegada per a Cristià, un usuari que ha passat al grup de majors de Buñol. Per tant, l'alegria era doble. En el bus se'ls notava nerviosos. Van estar parlant del que van fer durant el Nadal i dels regals que els van deixar tant els Reis mags com a Pare Noel. Cristià, a causa de la novetat, i per consegüent, als nervis, ens va retransmetre des del minut un fins al minut quaranta-cinc, cada parada de l'autobús i les persones que baixaven o pujaven al bus, així que ningú es va adormir com és costum quan anem amb autobús.
 
                 A l'arribada, la casa pareixia el Pol Nord, però vam posar en marxa totes les estufes disponibles i en un parell d'horetes ens sentim com en el Carib. Repartim habitacions i vam fer una assemblea per a decidir temes com el menú, la llista de la compra, activitats i tasques de casa. Se'ns va tirar l'hora damunt, així que els encarregats de cuina ens van fer el sopar, una sopeta d'au calentita i llom a la planxa amb ensalada. Com és costum, Morfeu ens va visitar i ens va entabanar." 
 
                 El dissabte amaneció ploviscant i amb fresquet. L'encarregatdel desdejuni, és a dir jo, es va posar mà a l'obra. Després de desdejunar-se, arreglem habitacions i netegem el lavabo i la cuina. Després, ens abaixem a realitzar la compra del cap de setmana. Ens va ploviscar quelcom pel camí, però just a l'arribar al supermercat. La compra es va realitzar de manera tranquil·la i ordenada. Parem en un parc a prendre quelcom de fruita i continuem la nostra marxa cap a casa. Com el dia seguia ennuvolat i fred, decidim suspendre la ruta senderista que teníem pensat realitzar, així que els entrepans vegetals que vam fer ens els vam menjar a casa, al costat de l'estufeta i visionant Batman, no recorde que part. Després de la pel·lícula, les xiques es van posar a cosir i els xics van dormir quelcom de sesta. A mitjan vesprada, ens vam anar a fer un passeig pel nucli antic i a prendre quelcom. S'acostava el plat fort del cap de setmana i és que a la nit celebràvem l'aniversari d'una parella d'usuaris, i entre tots preparem un sopar especial dedicada a la cuina xinesa amb cava i tot, Champi, clar està, sense res d'alcohol, i amb sabor a maduixa, en compte de a raïm. Estaven emocionadísimos. Les seues cares ho deien tot. De primer, ensalada xinesa, de segon, rotllet de primavera, i de tercer, arròs tres delícies. I se m'oblidava, Manolo, ens va preparar unes postres especials, macedònia macerada en llet. I per a finalitzar, vam tindre el discurs de rigor, que va ser molt aplaudit. Després, alguns van cosir, altres van fer mots encreuats i la resta va tancar els ulls." 
 
 
 
 
                 El diumenge amaneció solejat, però fred. Ens Desdejunem tranquil·lament, preparem les maletes i arreglem les habitacions. Ens vam anar a fer un passeig pel poble i poc més. Per al menjar, vam poder trencar amb la tradició molt arrelada dels diumenges, de menjar pollastres a l´ast. Així que vam fer lluç a la papillota amb unes creïlles bullides, tot això acompanyat d'ensalada multicolor. I va arribar l'hora d'anar." 
 

La nostra Associació organitza, per als més majors, caps de setmana en un pis que ens deixa la família de la Presidenta Pepa Balaguer, en la ciutat Valenciana de Buñol. Normalment un cap de setmana al mes, i solen participar entre 4 i 6 jóvens de l'Associació. El mètode de funcionament durant l'activitat és el de l'autogestió, és a dir, de forma col·lectiva els participants decidixen tot el que es referix a la neteja de la vivenda, el menjar, les activitats que es van a fer i en general tot el que té a veure amb la convivència. Les activitats que normalment realitzen són d'excursions a zones rurals, cine, piscina, fer picnic o visites al pub local, en la casa els jocs de taula són les activitats preferides. Durant el cap de setmana es treballa l'autonomia personal i les relacions personals dins del grup. Encara que de forma modesta, esta activitat és una preparació per a aconseguir en un futur no molt llunyà, una vivenda tutelada per al nostre"

 

 

 

 

 

 

XV ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN


4ª JORNADAS

15 DE NOVIEMBRE DE 2013

SÍNDROME DE PRADER WILLI: RESPUESTAS A SUS NECESIDADES

 

 


Pàgina 3 de 4

COL·LABORADORS

Logo Integra

Per l'entrega i dedicació en el desenvolupament dels treballs d'enginyeria que ens han permès obrir el nostre Centre d'Atenció Primerenca.

Amb la col.laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana

Amb la col.laboració de l'Ajuntament de Valencia, Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal